Fabege-Svetsarvägen-15-Brygga_Före-Efter.jpg?fit=1420%2C1000
Fabege-Svetsarvägen-15-Strand.jpg?fit=1420%2C1000
Henrik-Svetsarvägen-15-Strand_Efter.jpg?fit=1984%2C2835
Henrik-Svetsarvägen-15-Brygga_Efter.jpg?fit=1984%2C2835